Διαχειριση προμηθευτων

Ποιοι είναι οι προμηθευτές σας και κατά πόσο συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κόστους λειτουργίας του κομμωτηρίου σας; 

Το Manage Salon, μέσα από την ενότητα της διαχείρισης προμηθευτών και σε συνδυασμό με τις ενότητες των εξόδων και των αγορών σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της επιχείρησής σας.

Πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση, e-mail) μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά τις συναλλαγές με τον κάθε προμηθευτή, να ελέγξετε τις τιμές αγοράς, να παρακολουθήσετε το τζίρο.Δυναμικό ευρετήριο

Αναζητήστε τους προμηθευτές σας βάσει ενός ή περισσοτέρων φίλτρων. Ταξινομήστε τον κατάλογο με το πεδίο της αρεσκείας σας.

Ακόμα, μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε όποιες στήλες θέλετε καθώς και να ομαδοποιήσετε με όποια στήλη θέλετε!

Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο για τους προμηθευτές σας που βρίσκονται στο νομό Θεσσαλονίκης και να τους ομαδοποιήσετε ανά πόλη. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα του ευρετηρίου σε αρχείο Excel για περαιτέρω επεξεργασία.