Διαχειριση Αγορων και Εξοδων

ΑΓΟΡΕΣ

Ένας από τους κυριότερους τρόπους για να μειώσετε το κόστος λειτουργίας του κομμωτηρίου σας είναι να κάνετε τις καλύτερες δυνατές αγορές προϊόντων.

Το Manage Salon περιλαμβάνει την ενότητα των αγορών, μέσω της οποίας μπορείτε να καταγράφετε τις αγορές των προϊόντων σας από τους προμηθευτές σας. Η καταγραφή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την κίνηση των αγορών σας ανά είδος ή ομάδα, μέσω των στατιστικών της εφαρμογής.


Κατά την προβολή των αγορών σας, μπορείτε να δημιουργήσετε φίλτρα για την ημερομηνία ή και φίλτρα/ομαδοποιήσεις για τους προμηθευτές των αγορών σας. Όπως σε κάθε σημείο της εφαρμογής. μπορείτε να εξάγετε τις αγορές σε αρχείο Excel. 

ΕΞΟΔΑ

Η επιτυχία κρύβεται στη λεπτομέρεια. Για αυτό και η παρακολούθηση των εξόδων σας είναι σημαντική. Ένα κομμωτήριο έχει να διαχειριστεί πολλά και διάφορα έξοδα (ενοίκια, ΔΕΗ, τηλέφωνο, μισθοδοσίες, κ.α.). Η σωστή καταγραφή αυτών, σε συνδυασμό με τη καταχώρηση των πωλήσεων και των αγορών, σας βοηθάει να έχετε καλύτερη εικόνα για το τελικό σας αποτέλεσμα και συγχρόνως να κάνετε τον προγραμματισμό σας για μελλοντικές υποχρεώσεις.Το Manage Salon σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την κίνηση των εξόδων σας ανά είδος εξόδου ή ανά κατηγορία εξόδων μέσα από τα στατιστικά της εφαρμογής.
Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε όσες κατηγορίες εξόδων επιθυμείτε, καθώς και όσα είδη εξόδων θέλετε σε κάθε κατηγορία, προσαρμόζοντας έτσι την εφαρμογή στις δικές σας ανάγκες.